شرایط عضویت

کلیه‌ی تشکل های بخش خصوصی که اعضای آن ها در زمینه های ساخت و تولید تجهیزات، مشاوره مهندسی، مشاوره مدیریتی، مشاوره حقوقی، بازرسی شخص ثالث، امور پیمانکاری و بازرگانی مرتبط با صنعت نفت (اعم از بالادستی و پایین دستی) فعالیت دارند، در صورت احراز شرایط زیر می توانند به عضویت فدراسیون درآیند:


۱٫    دارای پروانه معتبر فعالیت و ثبت شده در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
۲٫    مرتبط بودن حوزه فعالیت تشکل با زمینه های کاری ذکر شده در صدر این ماده.
۳٫    قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه.
۴٫    پرداخت حق ورودی و حق عضویت تعیین شده.
تبصره ۱: تعیین ضوابط عضویت در فدراسیون مطابق با شرایط اساسنامه می باشد و تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط عضویت در اختیار هیات مدیره است. 
تبصره ۲: هر سازمان، شخص و یا تشکل علمی (از جمله علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و …) که به تشخیص هیات مدیره فعالیت آن با اهداف فدراسیون همسو باشد و بتواند در نیل به اهداف فدراسیون، مؤثر واقع گردد، با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات مدیره و پس از تصویب در جلسه رسمی هیات مدیره، به عنوان عضو افتخاری فدراسیون قابل پذیرش خواهد بود.
تبصره ۳: اعضای افتخاری بدون داشتن حق رأی می توانند در جلسات مجامع عمومی و هم چنین جلسات کمیته های تخصصی فدراسیون حضور یافته و دیدگاه های کارشناسی خود را جهت هرچه پر بارتر نمودن جلسات ابراز نمایند.
تبصره ۴: اعضای افتخاری مشمول پرداخت حق ورودیه و حق عضویت های مصوب فدراسیون نمی باشند ولی هرگونه پرداخت داوطلبانه این اعضا به فدراسیون بلامانع است.
تبصره ۵: کلیه اعضای فدراسیون موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیات مدیره بوده و مقیَّد به همکاری جهت دستیابی به اهداف فدراسیون می باشند.


%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A