انجمن مديريت كيفيت

معرفي فعاليت هاي انجمن مديريت کيفيت ايران

 

تاريخچه
با توجه به حساسيت امر و لزوم شکل‌گيري نهادي که با هويت حقوقي عهده‌د‌ار نهادينه سازي موضوع کيفيت باشد، انجمن مديريت کيفيت ايران در سال ۱۳۷۶ بعنوان يک تشکل حرفه‌اي غيرانتفاعي بصورت کاملا مستقل در اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن ايران به ثبت قانوني رسيد.

اهداف کلان انجمن
ارتقاء و گسترش دانش و فرهنگ مديريت کيفيت
نهادينه نمودن روش هاي تحقق فرهنگ مديريت کيفيت در صنعت و خدمات

رسالت وجودي
به عنوان يک نهاد غيردولتي متشکل از سازمان ها و افراد ،تلاش مي نمايد ضمن ارتقاء جايگاه کيفيت ،صداي کيفيت نيز در کشور بوده و مفاهيم و ابزارهاي آن را براي زندگي بهتر توسعه بخشد.

چشم انداز
ايراني بهتر از طريق افزودن کيفيت به زندگي و کسب و کار

ماموريت‌هاي انجمن
• انجام مطالعات علمي، تحقيقاتي و بررسي‌هاي اجتماعي در زمينه مسائل مربوط به بررسي مشکلات و نيازهاي مديريتي در زمينه کيفيت
• ايجاد ارتباط با مراکز و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي مرتبط با مديريت کيفيت براي انعکاس مسائل و مشکلات اعضاء و آگاهي مديران نسبت به آخرين تصميمات و اطلاعات
• ايجاد ارتباط با مراکز و سازمان‌هاي تخصصي و انجمن‌هاي مشابه داخلي و خارجي جهت تبادل اطلاعات و توسعه فرهنگ مديريت کيفيت
• معرفي، ترغيب و تشويق پژوهشگران و مديران سازمان‌هاي توليدي و خدماتي موفق در بهبود و ارتقاء کيفيت سيستم مديريت، محصول يا خدمات و توسعه بازار داخلي و بين‌المللي خود
• ساماندهي مشاورين سيستم‌هاي مديريت کيفيت جهت ارائه منسجم و مؤثر خدمات مشاوره‌اي، آموزشي و پژوهشي مرتبط
• تشکيل گردهم‌آيي‌هاي علمي مرتبط با مديريت کيفيت در سطح ملي و بين‌المللي و اعزام نماينده به نشست‌هاي مشابه ملي و بين‌المللي
• تشکيل بانک‌هاي اطلاعاتي از آخرين استانداردها و دست‌آوردها و پيشرفت‌هاي علمي و اقتصادي بين‌المللي در زمينه نظام‌هاي مديريت کيفيت
• پاسداري از ارزش و اعتبار گواهينامه‌هاي صادره و پيگيري موارد تخلف از طريق مراجع قانوني
• مشارکت در انتشار نشريات و کتب علمي مرتبط

استراتژي ها
• مشارکت در توسعه و ارتقاء استانداردسازي در کشور
• مشارکت در استقرار نظام مديريت کيفيت در سطح سازمان ها و نهادهاي دولتي
• توسعه فعاليت هاي انجمن در استانها
• مشارکت در توسعه جوايز کيفيت در حوزه هاي تخصصي
• مشارکت در تدوين نظام هاي ارزيابي کيفيت با توجه به استانداردهاي بين المللي
• توسعه عضويت سازمان هاي توانمند در انجمن
• مشارکت در ارتقاء توانمندي مديران امر کيفيت در کشور و مديران سازمان هاي توليدي و خدماتي
• مشارکت در توسعه آموزش هاي کوتاه مدت کيفيت براي کارکنان دستگاه هاي اجرايي
• مشارکت در شناساندن ابزارها و تکنيک هاي مناسب مديريت کيفيت براي توليد و خدمات در واحدهاي صنعتي،کشاورزي ،خدمات دولتي و غير دولتي
•  ايجاد همسويي در برگزار کنندگان جوايز کيفيت در کشور
•  همکاري با رسانه ها از جمله صداوسيما در جهت ارتقاء سطح آگاهي هاي جامعه نسبت به مباحث کاربردي کيفيت
•  گسترش همکاري ها با مراکز علمي و تخصصي داخلي و خارجي
• توسعه زير ساخت هاي مديريتي در انجمن
• جذب و جلب حمايت هاي مالي براي انجمن
•  توسعه ارتباط انجمن با سازمان هاي متناظر در داخل و خارج از کشور
•  استفاده از پتانسيل نيروهاي سازمان هاي عضو انجمن در کشور

اهم اقدامات انجام شده
• مشارکت در طرح‌هاي ملي از جمله "طرح مديريت کيفيت صادرات" ، طرح مديريت اخلاق کسب و کار"، "تعيين روز ملي کيفيت"، " طرح سامان‌دهي تشکل‌هاي اقتصادي"،"طرح نهضت ملي کيفيت"و…
• مشارکت در پروژه‌ بازنگري قانون و ساختار مؤسسه استاندارد در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
• طراحي مدل نوين جايزه ملي کيفيت ايران و مجري برگزاری جايزه ملي کيفيت ايران
• مجري برگزاري جايزه ملي کيفيت صنعت خودرو و جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی
• آماده‌سازي طرح اعتبارسنجي
• برگزاري چندين سمينار، کنفرانس  گردهمايي در توسعه مباحث مديريت کيفيت
• انتشار چندين جلد کتاب و تنظيم مستمر خبرنامه داخلي انجمن جهت ارائه به امضاء
• حضور فعال و ارائه مقاله در بسياري کنفرانس‌ها و مجامع ملي
• شرکت در جلسات رسمي تصميم‌گيري کشوري در زمينه‌هاي مديريت و کيفيت و ارائه نظرات و رهنمودها در راستاي سياستگذاري‌ها

 

اساسنامه انجمن مدیریت کیفیت ایران

هيئت مديره انجمن مدیریت کیفیت ایران


%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A