اهمیت فدراسیون

اصلی‌ترین علل وجودی فدراسیون‌ها در دنیا ایجاد اجماع در نظر و تجمیع در بیان، حول محور مشکلات و راه کارها می‌باشد و در این مسیر، شناخت بدنه از طریق مطالعه مسیر طی شده، نقاط ضعف و قوت، چالش‌های پیش‌رو، مطالعات صورت گرفته، دانش اندوخته شده و تجارب حاصله طی سال‌های گذشته به منظور ارتقای فکر و اندیشه و در نهایت عمل، از نکات ضروری می‌باشد.

با وجود تشکل‌ها، انجمن‌ها و سندیکاهای گوناگون در حوزه نفت آن هم با رویکردهای مختلف و  قدمت بالا، امر زمینه‌سازی برای ایجاد اجماع از مهم‌ترین نکات کلیدی فعالیت‌های فدراسیون صنعت نفت ایران می‌باشد. از این رو ایجاد فضای تعامل برای معرفی و در معرض قراردادن پتانسیل‌های این بخش به صورت یک جا برای مخاطبان داخلی و خارجی در فضای پیرامونی، مهم‌ترین نکته خواهد بود چرا که شناخت درست وضعیت موجود می‌تواند به میزان قابل توجهی به تعریف نوع نیازها و زمان دست یابی بدان‌ها کمک شایانی نماید.

آگاهیم که سوالات بی پاسخ مانده بسیاری برای برون رفت از چالش‌های موجود در ذهن داریم که می‌بایست توسط نهادهای غیر انتفاعی که منفعتشان توسعه اعضا باشد صورت گیرد آن هم توسط کارشناسان و صاحبان اندیشه و تجربه مرتبط با موضوع. با توجه به حوزه گسترده و تاثیر غیرقابل انکار صنعت نفت در فضای اقتصاد کشور و حضور کارشناسان و تحلیل گران حاذق در این حوزه انتظار می‌رود نهاد یا تشکلی مرتبط با چالش‌ها دست به کار شده و به صورت جدی به مباحث فوق پرداخته و مسایل را ریشه یابی نماید تا رسیدن به نقطه حل را برای همگان میسر و سپس ضمن تعامل با حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیر نتایج را به صورت سند اجرایی و قانونی، لازم اجرا نماید تا بدان جا که عدم اجرای آن نشانگر خصومت علنی با توسعه این آب و خاک تلقی شود.

بی شک نقطه شروع این حرکت، ارتقای آگاهی همگان در حوزه‌های مرتبط با موضوع فعالیت‌شان است تا آن جا که فهمی مشترک پیرامون موضوع مورد گفت و گو حاصل افتد و این امر از طریق ایجاد پلی قابل به توانمندی‌های داخلی و خارجی ( مغزافزار، نرم افزار و سخت افزار ) است که بتوان در آن حول محورهای مهم و چالش‌های پیرامون، فضای شنود و گفت ( تعامل دو سویه ) ایجاد نمود، فراهم می‌گردد.

فدراسیون صنعت نفت ایران از بدو تاسیس خود ( تیرماه ۱۳۹۵ ) با تکیه بر تجارب ارزشمند اندوخته شده اعضای خود، امکان و توان ارائه نقطه نظرات کارشناسانه، دیدگاه‌ها و نیازهای کارشناسی شده بخش خصوصی درخصوص بسیاری از سوالات بی پاسخ در حوزه اقتصاد نفت کشور را مهیا می‌بیند تا با دسته بندی و طرح متفاوت آن‌ها با مسوولین تصمیم‌گیر، فرصت برون رفت از چالش های پیرامون فراهم گردد.

با توجه به امکان بالقوه موجود، اولین حرکت فدراسیون صنعت نفت در این حوزه، ایجاد فضایی مجازی به شکل مگا پرتال می باشد ( امکانی که قبلا به دلیل نبود ماهیتی هم چون فدراسیون مهیا نبوده است) تا امکان حضور تشکل‌ها در یک فضا کنار هم برای معرفی توانمندی‌های بالقوه و بالفعل آنان به شبکه داخلی کشور و فضای بین المللی و رصد آنان مهیا گردد.

فدراسیون صنعت نفت ایران با رویکرد توسعه محور و ایجاد فرصت برای شبکه سازی منسجم بخش خصوصی در حوزه اقتصاد نفت و به منظور انتقال و تبادل دانش و مهارت‌های علمی و عملی به دنبال ایجاد صدای مشترک در راستای توسعه صنعت نفت کشور است.


%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A