شرایط تعلیق عضویت

شرایط زیر منجر به تعلیق و یا سلب عضویت اعضای فدراسیون خواهد شد:

  1. انحلال تشکل.
  2. عدم پرداخت حق عضویت به مدت یک سال.
  3. عدم رعایت مفاد اساسنامه.
  4. از دست دادن هر یک شرایط مذکور در ماده ۷٫

تبصره ۱: در صورتی که عضوی مشمول هر یک از بندهای این ماده گردد، ابتدا از جانب هیات مدیره به وی اخطار می­شود تا در جهت رفع مشکل اقدام نماید. عضو مورد نظر چهارماه فرصت دارد تا مشکل مزبور را برطرف نماید. در غیر این صورت عضویت وی با تصمیم هیات مدیره تعلیق شده و اخطار دوم هیات مدیره برای رفع مشکل به وی ابلاغ می­گردد. در صورتی که حداکثر تا چهار ماه از تاریخ اخطار دوم، مشکل موردنظر برطرف نشود، مطابق تبصره ۲ این ماده از وی سلب عضویت می­گردد.

تبصره ۲: سلب عضویت از اعضا با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی فدراسیون صورت می­پذیرد.

تبصره ۳: هر یک از اعضا که عضویت وی در فدراسیون سلب می­گردد، در صورت احراز مجدد شرایط (از جمله پرداخت حق عضویت­های معوقه که به دلیل عدم پرداخت آن عضویت وی سلب شده است)، می­تواند به عضویت فدراسیون درآید.

 


%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A